Satış Prim Sistemini Doğru Kurgulamak !

Prim oranlarının yükseltilmesinin satış ekibini motive edeceğini duymak şaşırtıcı değildir. Çünkü bir şirketin cirosundan prim için ayrılan pay arttıkça satışçıların daha mutlu olacakları düşünülebilir. Peki, bunun tam tersi de doğru olabilir mi? Yani bir şirkette prim oranları düşerken, satışçıların memnuniyet ve performansı artabilir mi? Türkiye’de yapılan yeni bir araştırma, prim oranları ile performans arasında beklentilerin […]

Devamı