Kuşkuculuk (Septisizm) Nedir? Ne Demektir?

Genel geçer doğru bilginin insan için olanaksız olduğunu dile getiren akıma, kuşkuculuk (septisizm) adı verilir.  Bu akımın önde gelen temsilcileri, İlk Çağ felsefesinde Phyrrhon (Piron, M.Ö. 365-275), Timon  (M.Ö. 320-230), Arkesilaos  (M.Ö. 216-241) ve Karneades  (M.Ö. 214-129)’tir. Septik felsefe denince, bilginin imkânından “ilke olarak şüphelenen” bir felsefe anlaşılır. Septik eğilime Yunan felsefe tarihinin ilk dönemlerinde rastlanır.                                                                         Söz gelişi Sofistler, açık açık, septiktirler. […]

Devamı