Sermaye Şirketlerinde Müdürlerinin Yetkilerini Kötüye Kullanmaları, Cezai Yaptırımlar ve Azil Edilmesi;

Sermaye Şirketlerinde Müdürlerinin Yetkilerini Kötüye Kullanmaları, Cezai Yaptırımlar ve Azil Edilmesi;
Sermaye şirketleri müdürler kurulu / müdür tarafından yönetilmektedirler. Türkiye’de genelde aile bireyleri arasında kurulan şirketlerde, hisse dağılımında büyük hisse (%51 den fazla) aile büyüklerine ait olmaktadır. Kanunların izin vermediği ve suç saydığı konuların oluşması ve bunların kanıtlanması ŞARTI ile, DİĞER ORTAKLAR dan birisi tarafından yetkili mahkemelerde, bilgi ve belgelerin incelenmesi ve gerektiğinde şahitlerin dinlenmesi de yapılarak, YETKİ KISITLAMASI ve İPTALİ kararı ve ZARARIN TAZMİNİ Kararları verilmektedir.

Devamı