O Kadar Kolay Değil, Sermaye Şirketlerinde Pay Sahiplerinin Para Çekmesi;

O Kadar Kolay Değil Sermaye Şirketlerinden Pay Sahiplerinin Para Çekmesi, Sermaye Şirketlerinde Pay Sahiplerinin Para Çekmesi; Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarının (yönetim kurulu üyesinin alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü dereceye kadar -üçüncü derece dâhil- kan ve kayın hısımlarından birinin) şirkete nakit olarak borçlanmaları; bu kişiler için şirketin kefalet, garanti, teminat vermesi, sorumluluk üstlenmesi, bunların borçlarını devralması durumunda, ilgililere, üç yüz günden az olmamak üzere 6.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar (2017)- adlî para cezası verileceğini hatırlatmak isteriz.

Devamı