Yurt Dışı Prim Borçlanmaları Hakkında SGK Genelgesi,

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı:40552758-203.05.15-E.18727525
Tarih: 29.11.2019
Konu: 2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik
GENELGE
2019/21
Yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin 15.8.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelge’nin “4,2. 1.8.2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
4.2. 1.8.2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar; 1.8.2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını yasal süresi içerisinde ödeyenlerin prime esas kazançları, 19.7.2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden önceki hükümler çerçevesinde borçlanılan ilgili aylara mal edilecektir.

Devamı

Gecikme Cezaları, Gecikme Zamları Ve İdari Para Cezaları İade Ve Mahsup Edilmeyeceği Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi,

SGK, GENELGE
2020/3- 06.12.2019 tarihli ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.12.2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunun 62 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 79 uncu maddede “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ek 15 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca yapılacak ödemelerde 89 uncu maddeye göre gecikme zammı ve cezası ile 102 nci maddeye göre idari para cezası uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiş olan gecikme cezaları, gecikme zamları ve idari para cezaları iade ve mahsup edilmez.” hükmü düzenlenmiştir

Devamı

Üst Yönetim için gerekli bilgidir.

SGK Genelgesi 2019/10 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 69053920-010.06.99-E.7452327 Tarih: 16.05.2019 Konu: Şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen sigortalıların tescil işlemleri GENELGE 2019/10 Bilindiği üzere, 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesiyle 5510 sayılı […]

Devamı