SGK İcra İşlemleri Hakkında

Soru 1 – Sosyal Güvenlik Kurumunca, sigorta primini süresinde ödemeyen borçlular hakkında hangi işlemler yapılmaktadır? Cevap 1 – Süresinde ödenmeyen sigorta primlerinin tahsilini teminen borçlular hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra takip işlemleri uygulanmaktadır. Soru 2 – Borçlu, hakkında icra takip işlemlerine nasıl başlanılır? Cevap 2 – Borçlu hakkında […]

Devamı