SGK Genelgesi, Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

SGK Genelgesi 2020/15; 7194 ve 7226 Sayılı Kanunlar İle Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 98547999-010.99-E.6203185 Tarih: 21.05.2020 Konu: 2018/38 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması GENELGE 2020/15 7/12/2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun“un 48 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 79 uncu madde eklenmiştir

Devamı

İş yerinde İşçinin Güvenliğini İşveren Sağlamak Zorundadır,

Yargıtay, Amirinin Saldırısına Uğrayan İşçinin İş Yerini Terk Etmesini Haklı Buldu, İşvereni şikâyet ettiği için saldırıya uğrayan işçi, saldırganı şikâyet için karakola gitti ve işe dönmedi. İşveren, işçinin kendisinin işten ayrıldığını savundu. Yargıtay, işvereni haksız bularak işverenin işten atmış sayılması gerektiğine hükmetti. İşçi ihbar ve kıdem tazminatını almaya hak kazandı.Bir işyerinin işletme müdürü, sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle işvereni Çalışma Bakanlığı’na şikâyet eden bir işçi ile tartışarak boğazından sıkıp iteledi. Kavga, diğer çalışanların araya girmesiyle önlendi. İşçi karakola giderek işletme müdürü hakkında şikâyette bulundu ve işe dönmedi. İşveren, işçiyi iş akdini feshetmiş sayarak ihbar ve kıdem tazminatı vermedi.

Devamı

Uzaktan ( Evden ) Çalışma İş Sözleşmesi Örneği,

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Korona Virüsü nedeniyle çok sayıda şirket ‘evden çalışma’ planını devreye alıyor. Korona Virüs sebebiyle birçok iş yeri evden çalışma birçok şirkette başladı! Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. Özellikle reklamcılık, bilişim, bankacılık, muhasebe, çevirmenlik, çağrı merkezi gibi işlerde yoğun olarak kullanılmaya başlanan bir çalışma modelidir. Günümüzde git gide yayılan bir çalışma sistemi olan uzaktan çalışma için hazırlanan Uzaktan çalışma iş sözleşmesi aşağıda yer almaktadır.

Devamı

İşçinin Mesai Saatinde Sosyal Medya Kullanımı,

Yaşadığımız Çağda pek çok kişi için günlük hayatın olmazsa olmazı haline gelen sosyal medya; kişilerin ilişkilerini, yaşam tarzlarını, sosyal çevre ve alışkanlıklarını etkilediği kadar sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan iş hayatını da etkilemektedir. Duygu ve düşüncelerini, teknolojinin kendisine sağladığı araçlar vasıtası ile gün içerisinde karşılaşabileceğinden daha çok sayıda insana aktararak, paylaşımın bu yeni türünü deneyimlemek isteyen bireyler, bu paylaşımlarının kontrolsüzce yayıldığını ve kolaylıkla erişilmeye hazır olduğunu çoğu zaman değerlendirmemektedir.
Ancak, son dönemlerde pek çok habere de konu edildiği üzere, işçinin sosyal medya paylaşımları bazı hallerde, işverene geçerli(tazminatlı) yahut paylaşımların niteliğine göre haklı nedenle (tazminatsız) fesih hakkı verebilmektedir.

Devamı

Ortağı Olduğunuz Şirketten Sigortalı Olmayınız!

I – Sosyal güvenliğin tekliği ilkesi gereği bir kişi aynı anda birden fazla statüde sigortalı olamaz ve bu bir değişmez kuraldır. Diğer bir değiş ile bir kişi, aynı anda hem ticari faaliyeti nedeniyle BAĞ-KUR 4(b) sigortalısı, hem de çalışan olarak 4(a) sigortalısı olamaz. Bir kişi iş yerinde çalışırken çalıştığı iş yerine veya farklı bir şirkete […]

Devamı