7143 sayılı Kanunun düzenlemeleri uyarınca dava konusu üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatlarında hukuka uyarlık görülmediği hakkındadır.

T.C.  İSTANBUL 7. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2019/ KARAR NO: 2019/ DAVACI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VEKİLİ: AV. M DAVALI: VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ: AV. A DAVANIN ÖZETİ: Davacının 2016 yılı hesaplarının sahte belge kullanımı yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen 27.12.2018 tarih, 2018-A-3121/23 sayılı vergi inceleme raporuna istinaden 2016/3 ve 5 ila 12 dönemlerine ilişkin olarak resen […]

Devamı