Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Pos Cihazı ile Tefecilik Beraat Kararı,

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2015/13307 E. , 2019/11567 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ: Pos Cihazı ile Tefecilik
HÜKÜM: Beraat
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın, iş yerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi kendisine para ihtiyacı nedeniyle başvuran şahısların hamili oldukları kredi kartı ile POS cihazı aracılığıyla işlem yapıp, gerçek olmayan bu alışveriş tutarlarından belli bir komisyon kesintisi yaparak geriye kalan kısmı nakit olarak ödeme biçimindeki eylemlerinin, bankaya komisyon ödememesi veya kredi kartı sahiplerinden aldığı komisyon miktarından az ödemesi halinde, kazanç elde etmek maksadıyla başkasına ödünç para verme niteliğinde olacağı gözetilerek, öncelikle adına olan POS cihazlarına ilişkin suç tarihl

Devamı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Pos Cihazı İle Tefecilik Beraat Kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi
2019/3455 E. , 2019/8838 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ: Pos cihazı ile Tefecilik, vergi usul kanununa muhalefet
HÜKÜM: Beraat
Gaziantep Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 15.12.2013 tarihli sanığın TCK’nin 241. maddesi ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 36. maddesine muhalefet suçlarını işlediği iddiasıyla düzenlenen suç duyurusu raporu üzerine, tefecilik ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından açılan kamu davasında;
1-Sanığın, kredi kartlarını kullanarak pos cihazından çekim yaptığı adlarına fatura ve gider pusulası düzenlenen kişilerden kanaat oluşturacak sayıda kişinin CMK’nin 48. maddesi uyarınca çekinme hakları hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi; sanık ile aralarındaki ticari ilişkinin ayrıntılarının, yapılan işlemler için sanığa komisyon ödeyip ödemediklerinin sorulması, fatura ve gider pusulalarının gerçek kontör satımına ilişkin olup olmadığının belirlenmesi yönünden, sanığın satımını yaptığını söylediği kontörlerle

Devamı

Pos Cihazı İle Tefecilik,

Pos Cihazı ile Tefecilik Suçu,
Tefecilik suçu, 5237 sayılı TCK’nin 241. Maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. MADDE 241 – (1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.) Yasal düzenlemede, tefecilik fiili suç olarak tanımlanmıştır. Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi, tefecilik suçunu oluşturur. Tefecilik suçu, çeşitli şekillerde işlenebilmektedir. Bu tefecilik türlerinden biri de, “senet kırdırma” ismiyle biline gelmektedir. Örneğin henüz vadesi gelmemiş bir senedin (bono) vadesinden önce başkasına verilerek karşılığında senet (bono) üzerinde yazılı parasal tutardan daha az bir paranın alınması durumunda tefecilik suçu tüm unsurları ile oluşmuş olacaktır. Zira tefeciliğin bu türünde, senedin (bono) el değiştirmesi, kişiler arasında doğmuş olan bir alacak borç ilişkisine dayanmamaktadır

Devamı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi,Tefecilik yapmak, sahte fatura düzenleme ile ilgili mahkumiyet kararı hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi   2016/7279 E.  ,  2019/6785 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Tefecilik yapmak, sahte fatura düzenleme HÜKÜM: Mahkûmiyet Sanık hakkında düzenlenen… Vergi Dairesi Başkanlığı Rapor Değerlendirme Komisyonu‘nun 26.10.2011 tarihli ve … sayılı mütalaası ile sanığın 21.10.2011 tarihli ve …sayılı Vergi Tekniği Raporuna istinaden kendisi adına kayıtlı … vergi kimlik numaralı mükellefiyeti nezdinde “2009-2010 […]

Devamı

“Faiz karşılığı başkalarına ait kredi kartları ile çekim işlemleri yaptığından bahisle tefecilik ve 5464 sayılı Yasaya aykırılıktan mahkumiyet kararı hakkındadır.”

Yargıtay 8. Ceza Dairesi          2018/11819 E. 2019 / 7757 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: 5464 sayılı Yasaya aykırılık, tefecilik HÜKÜM: Mahkumiyet Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanığın, işlettiği iş yerindeki POS cihazlarından herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifası olmaksızın, faiz karşılığı başkalarına ait kredi kartları ile çekim işlemleri yaptığından bahisle tefecilik ve 5464 sayılı Yasaya aykırılıktan açılan davalarda; sanığın […]

Devamı

Pos Cihazı ile Tefecilik, Davanın ve hükmün ilgili bankalara bildirildiğini gösteren bilgi ve belgelerin dosya içine konulmamasından dolayı kurulan hükmün bozulması hakkındadır.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi          2014/3502 E.  ,  2019/4318 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Tefecilik, 5464 sayılı Kanunun 36. maddesine aykırılık, 213 sayılı Yasanın 359/a maddesine muhalefet HÜKÜM: Mahkûmiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Sanık hakkında 5464 sayılı Yasaya muhalefet suçundan da kamu davası açıldığı, 30.03.2011 tarihli […]

Devamı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı, “Tefecilik faaliyetinin gizlenmesi amacıyla şirket adına sahte gider pusulaları düzenlediğinin iddia edilmesi hk.”

YARGITAY Ceza Genel Kurulu       2018/396 E.  ,  2019/567 K. “İçtihat Metni” Kararı Veren Yargıtay Dairesi : (Kapatılan) 21. Ceza Dairesi Mahkemesi: Asliye Ceza Sayısı: 373-539 Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan sanık …’ın VUK’nın 359/b-1, TCK’nın 43/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 25 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesince […]

Devamı

Sahte Gider Pusulaları ve Pos Cihazı ile Tefecilik

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2018/396 E. – 2019/567 K. “İçtihat Metni” Kararı Veren Yargıtay Dairesi: (Kapatılan) 21. Ceza Dairesi Mahkemesi: Asliye Ceza Sayısı: 373-539 Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan sanık …’ın VUK’nın 359/b-1, TCK’nın 43/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 25 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesince […]

Devamı

“Sahte Fatura, Sahte Belge Düzenleme“ ve “tefecilik“

Yargıtay: 11. Ceza Dairesi  2016/7279 E. 2019/6785 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Tefecilik yapmak, sahte fatura düzenleme HÜKÜM : Mahkumiyet Sanık hakkında düzenlenen…Vergi Dairesi Başkanlığı Rapor Değerlendirme Komisyonu‘nun 26.10.2011 tarihli ve … sayılı mütalaası ile sanığın 21.10.2011 tarihli ve …sayılı Vergi Tekniği Raporuna istinaden kendisi adına kayıtlı … vergi kimlik numaralı mükellefiyeti […]

Devamı

Yargıtay Kararı; Post Cihazı ile Tefecilik yapılması ve Beraat Kararı Hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi           2019/2135 E. – 2019/6261 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Vergi Usul Kanununa Muhalefet HÜKÜM: Beraat Sanığın iş yerinde altın satışı yapılmamasına rağmen, kendisine para ihtiyacı nedeniyle değişik tarihlerde başvuran birden fazla kişiye ait kredi kartları ile pos cihazı aracılığıyla işlem yapıp, altın satışı yapılmış gibi gerçek olmayan bu […]

Devamı