Uygulamada Vergi incelemeleri Nasıl olur?

Uygulamada vergi incelemeleri nasıl olur
Vergi inceleme adımları nelerdir
Uygulamada vergi incelemeleri
Vergi incelemesi
Yasaları göre vergi incelemesi
Vergi incelemelerindeki sorunlar
Neden vergi incelemesi yapılır
Vergi incelemelerinde süreç nasıl olmalıdır
Vergi incelemesi neye göre yapılır
Aramalı vergi incelmeleri nasıl yapılır.

Devamı

Vergi müfettişleri ifade değil bilgi alabilir.

Vergi müfettişleri ifade değil bilgi alabilir. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. Vergi müfettişleri VUK 148. maddeye göre mükelleflerden sözlü veya yazılı olarak bilgi isteyebilirler.
Vergi müfettişleri son derece hatalı bir davetiye ile yurttaşları ifade vermeye çağırmaktadır.

Devamı

2020 Sosyal Güvenlik Kurumu İdari Para Cezaları Hakkındadır.

İdari para cezalarında indirim; SGK idari para cezalarında iki türlü indirim uygulanmaktadır. Birincisi %25’lik peşin ödeme indirimidir. Bu indirim, İPC türü ve gerekçesi ne olursa olsun, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenen bütün cezalara uygulanır. Örnek: Sigortalı işe giriş bildirgesini yasal süresi içerisinde vermeyen ABC şirketine 1.5.2020 tarihinde bir asgari ücret tutarında (2.943 TL) İPC tebliğ […]

Devamı

Sahte Sigorta Yaptırıp Emeklilikten Olmayın!

Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı denetimlerin temelini kurum zararının ve haksız menfaatlerin oluştuğu; kayıt dışı istihdam, anlaşmalı boşanma ve sahte sigortalılık konuları oluşturmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yurtdışında yaşayan ve borçlanma yaparak Türkiye’den emekli olan vatandaşlarımızın maaşlarının iptal edildiğine dair haberler basında yer aldı. Genel olarak iptal edilen maaşların nedeni ise borçlanma yaparak emekli olan vatandaşların Türkiye’de fiili […]

Devamı

Mülkiyet Hakkı,

Anayasa Yüksek Mahkemesi (AYM)’nin 12.11.2014 Tarih ve 2014/6192 Numaralı Kararında AYM, Anayasa’ya göre mülkiyet hakkına vergi yoluyla yapılan müdahalenin mutlaka kanuna dayanması gerektiğini belirtmektedir. Mülkiyet hakkına vergi yoluyla yapılan müdahalelerde kamu yararı bulunup bulunmadığı, müdahalenin hukuka dayalı olup olmadığı ve ölçülü olup olmadığı hususlarının incelenmesi gerekmektedir. AİHM içtihatlarına göre, mülkiyet hakkına yönelik müdahalelerde ilk incelenmesi […]

Devamı

İncelemelerde her türlü inceleme tekniklerinden yararlanılarak, detaylı inceleme ve araştırma yapılarak, inceleme tutanakları düzenlenecektir.

15.03.1984 tarihli ve 1984/2 sıra no’lu VUK İç Genelgesi’ne göre; yapılacak incelemelerde her türlü inceleme tekniklerinden yararlanılarak, detaylı inceleme ve araştırma yapılacak, düzenlenecek inceleme raporlarında, tarhiyata esas teşkil edecek olan matrah veya matrah farkının nedenleri, hesaplama şekli ayrıntılı olarak izah edilecek ve üzerinden tarhiyat yapılacak tutar kesinlikle gösterilecektir. Gerçekçi olmayan ve mesnetsiz matrah ve matrah […]

Devamı

TTK’ya göre; şirketler topluluğu nedir?

Şirketler topluluğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği önemli yeniliklerden biridir. Şirketler topluluğu, bir teşebbüs veya şirket ile bunlara belirli hâkimiyet araçları ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ticaret şirketlerinden oluşan hukuki yapı olarak tanımlanabilir.  Ticaret Sicili Yönetmeliğine göre şirketler topluluğunun oluşabilmesi için hâkim konumda bir şirketin olması durumunda ona bağlı iki şirket, hâkim […]

Devamı

213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine Göre Dava Dilekçe Örneği;

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA     İSTANBUL DAVACI                                              : …………………… ADRESİ                                               : ……………………/İSTANBUL VERGİ KİMLİK NO                        :                           DAVALI                                               : ……………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                            (TARİHİ                    :     CEZA                           (NUMARASI             :      İHBARNAMESİNİN  (TEBLİĞ TARİHİ    :                                      (NEVİ                               : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI         CEZANIN,                                      (MİKTARI                      :                   TL  VERGİLENDİRME DÖNEMİ                        : 20….. […]

Devamı

İhbar tazminatı hesaplama

İhbar tazminatı belirli şartlara göre verilmektedir. Bu şartlar iş kanununda belirtilmiştir. İşçi ve işveren bu şartlar dahilinde yasal işlemlere başvurabiliyor. Örneğin bir işçi, ihbar tazminatının yetersiz ödendiğini düşünüyorsa ve bu durumu iş kanununda yer alan şartlara göre hesaplamış ise işverene dava açma hakkı doğuyor. Aynı şekilde işveren de işçisine dava açabilir. Burada önemli olan konu […]

Devamı