Vergi Kodları. Vergi Adları;

Vergi Kodları – Vergi Adları: 0001    Yıllık Gelir Vergisi 0002    Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003    Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004    Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005    Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı 0006    Gelir Götürü Ücreti0007    Dağıtılmayan Kar Stopajı 0010    Kurumlar Vergisi 0011    Kurumlar Vergisi Stopajı (Kvkm24) 0012    Gelir Vergisi (Gmsı) 0014    Basit Usulde Ticari Kazanc 0015    […]

Devamı