Merkez Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Basın Duyurusu

Merkez Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Basın Duyurusu 05 Haziran 2020, Sayı: 2020-32 31 Mart 2020 tarihli basın duyurusu ile, koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar Türk lirasına kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağı ilan edilmişti.

Devamı