Lütfen dikkatli okuyunuz, sizin için önemli bilgiler içeriyor olabilir.!

Sahte fatura kullanımı ve düzenlemesi ile ilgili ispat yükümlülüğü iddia edene aittir. Yani Gelir İdaresine. Uygulamada vergi müfettişleri sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı veya düzenlenmesi  gibi  hallerde  213 sayılı VUK’nun 359. maddesi hükmüne göre 3 kat vergi ziyaı cezası  keserek mükellefi uzlaşmadan mahrum bırakıp, olayı  asliye ceza mahkemesine sevk etmektedirler. Vergi incelemesi sırasında […]

Devamı