2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadardır?

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Üst Yönetim

Kıdem Tazminatı Ne Demektir? 

Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir. Ayrıca çalışanın işten çıkarılmış olması da kıdem tazminatı alabilmenin şartlarından biridir. İşçi kendi isteğiyle yani istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir. Öte yandan kıdem tazminatı işçileri ilgilendirir ve memurlar kıdem tazminatı alamazlar.

Kıdem Tazminatını Kimler Hak eder?

Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor.

Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabileceksiniz.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesap Edilir?

İşe başlama tarihinden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılmaktadır.

Örneğin, çalıştığınız işyerinde son aldığınız brüt ücret 3 bin 500 liraysa, ve işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve işten çıkartıldıysanız; kıdeminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.

Örnek Hesaplama Tablosu, 

Giydirilmiş Brüt Ücret Nedir?

İşçiye verilen aylık brüt maaşa ikramiye, prim, yol, yemek, yakacak yardımı vb. gibi maddi olanakların eklenmesiyle elde edilen toplam brüt aylık gelirdir.

Hatırlatma, 2019 Yılında Kıdem Tazminat Tavanı Nedir?

Hesaplamaya esas ücreti belirlerken kullanılabilecek maksimum bir tutar vardır. Bu değer her sene devlet tarafından belirlenir. 2019 yılının ilk 6 ayı için kıdem tazminatı tavanı 6.017,60 TL’dir.

2020 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı; kıdem tazminatı hak eden işçiye yapılacak ödemelerde üst sınır 7.117,17 TL ‘dir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarları

DÖNEM         TUTAR

01.07.2020 – 31.12.2020    7.117,17 TL

01.01.2020 – 30.06.2020    6.730,15 TL

01.07.2019 – 31.12.2019    6.379,86 T

01.01.2019 – 30.06.2019    6.017,60 TL

01.07.2018 – 31.12.2018    5.434,42 TL

01.01.2018 – 30.06.2018    5.001,76 TL

01.07.2017 – 31.12.2017    4.732,48 TL

01.01.2017 – 30.06.2017    4.426,16 TL

01.07.2016 – 31.12.2016    4.297,21 TL

01.01.2016 – 30.06.2016    4.092,53 TL

01.09.2015 – 31.12.2015    3.828,37 TL

01.07.2015 – 31.08.2015    3.709,98 TL

01.01.2015 – 30.06.2015    3.541,37 TL

01.07.2014 – 31.12.2014    3.438,22 TL

01.01.2014 – 30.06.2014    3.438,22 TL

01.07.2013 – 31.12.2013    3.254,44 TL

01.01.2013 – 30.06.2013    3.129,25 TL

01.07.2012 – 31.12.2012    3.033,98 TL

01.01.2012 – 30.06.2012    2.917,27 TL

01.07.2011 – 31.12.2011    2.731,85 TL

01.01.2011 – 30.06.2011    2.623,23 TL

01.07.2010 – 31.12.2010    2.517,01 TL

01.01.2010 – 30.06.2010    2.427,03 TL

01.07.2009 – 31.12.2009    2.365,16 TL

01.01.2009 – 30.06.2009    2.260,05 TL

01.07.2008 – 31.12.2008    2.173,19 TL

01.01.2008 – 30.06.2008    2.087,92 TL

İşveren tarafından kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde tavan miktarını aşan kısmı için gelir vergisi ve sigorta priminin hesaplanması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Tavan Hesaplamasında Lütfen Dikkat Edin!

En yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir. Kıdem tazminatı tavanı tutarı üzerinde tazminatın ödenmesinde bir sakınca yoktur. İşveren tarafından kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde tavan miktarı aşan kısmı için gelir vergisi ve sigorta priminin hesaplanması gerekmektedir. Kıdem tazminatı almaya hak kazanarak işten ayrılan işçinin son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücret kıdem tazminatı tavan tutarının üstünde ise kıdem tazminatı tavan tutarı, altında ise giydirilmiş aylık brüt ücreti esas alınır. Kıdem tazminatı tavanı tutarının belirlenmesinde esas olan tutar en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarıdır. Gemi adamlarının kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Basın çalışanları için kıdem tazminatı hesaplamalarında kıdem tazminatı tavanı bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir