DARALAN VE KÜÇÜLEN EKONOMİLERDE BÜYÜME STRATEJİSİ;

Üst Yönetim

Müşteriler, kolay ve hızlı bir şekilde uygulanması mümkün olmayan bir stratejinin anlamını yitirdiğini bilirler.

Size en çok yarar sağlayacak olan düşünmeye bağlanmış olan uygulama, yani fiili eylemdir.

Türkiye ekonomisi daralma sürecine girmiş durumda.

Bu durumun aşılması için akla gelen ilk soru “ekonomi kamu politikaları ile büyümeye yönelerek gelişmeyi sağlayabilir mi?

Bu soruya verilecek en kolay yanıt; “işletmelerin yeni sektörlere yani farklı üretim alanlarına başka bir değişle yeni sektörlere yatırım yapmaları için özendiren politikalar geliştirilmelidir”

Piyasadaki gözlemler, değişen Pazar koşulları, gelişen iletişim olanakları, rakiplerin güçlü ve sayıca fazla olduğu günümüzde, bu yanıtın geçerli bir çözüm olmadığını; farklı sektörlere ve iş alanlarına yönelerek değil büyümenin zor olduğu, aksine zarar etmek riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Piyasada tutunan ve daralmaya rağmen pazar payını büyüten şirketlerin ortak noktası; bu şirketlerin kendi alanlarındaki faaliyetlere ve bu faaliyetlerin içinde bulundukları ortamın yarattığı değerler zincirine yönelmeleri olduğu görülmektedir.

Şirketlerin kendi değerler zincirine odaklanma anlayışına ilişkin gözlemler; şirketlerin konumlarını korumalarını ve büyüme olanağını kazanmalarının yolunu açıyor.

Bir şirketin değerler zinciri; söz konusu şirketin faaliyetlerinin ve işlerinin etrafındaki faaliyetler ve işlerden oluşur.

Daralan ekonomilerde büyüyen şirketlerin başarısı, bilmedikleri iş alanları yerine kendi faaliyet ve iş alanlarının oluşturduğu değerler zinciri ekseninde yoğunlaşmaları ve yatırımlarını bu değerler zinciri kapsamında yapmalarıdır.

Bu şirketlerin birçoğu kendi yaptıkları işin etrafında genişleyerek büyümüşler.

Büyümede başarıyı yakalayan şirketlerin benzer büyüme stratejilerini şöyle sıralayabiliriz:

 – Mevcut müşteri kitlesine kendi faaliyet alanında yeni ürün ve hizmet sunmak,

– Ayrıca mevcut dağıtım kanallarının yanı sıra yeni dağıtım kanallarından yararlanmak,

– Yeni müşterilere ulaşmak ve yeni tüketicilere ulaşmayı sağlayacak stratejiler ve tanıtım kanalları geliştirmek,

– Tüketiciye ulaşacak satış noktalarının sayısını artırmak,

– Hiç ulaşılmamış yörelere ve bölgelere ulaşmak,

– Rakiplerin şirketlerin büyüme hedeflerini izlemek,

– Şirketler stratejilerini sürekli gözden geçirerek farklı büyüme stratejileri aramalıdır.

Günümüzde pazarların doymuş olduğu gerçeğinden hareket edilerek şirketlerin finansal yapısını bozacak yatırımlardan kaçınarak uzman oldukları alanlara odaklanmaları basiretli her girişimci daralmaya karşılık arayışını sürdüren esnek yol haritasını belirlemelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir