Emekli maaşında haciz kesintisi yapılabilir mi?

Üst Yönetim Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Bu işlemlere Yönelik İddialar bitmek bilmiyor. 

– Çok konuşulan ve bıktıran bir uygulama!       

– Emekli maaşınıza haciz geldiği takdirde kanuna aykırı olarak haciz kesintisi yapıldığını ve bu kesintinin sonlandırılmasını istemeniz mümkündür.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emekli maaşının üçte birini kesen Gelir İdaresi Başkanlığını şikayet eden vatandaşı haklı buldu. Kapattığı iş yeri nedeniyle devlete vergi borcu olan vatandaşın 2004 yılında borçlarına karşılık emekli maaşının üçte biri kesilmeye başlandı. 2008 ve 2009 yıllarında 5510 sayılı Kanun’a aylık ve ödeneklerin takibi ve tahsili gereken alacaklar ve nafakalar dışında haczedilemeyeceği, haczedilmesine ilişkin taleplerin ise ancak borçlunun izni alınarak yapılabileceği hükmü konuldu.  Yasada yapılan değişiklik üzerine 2009 yılında Emekli Sandığı… Bölge Müdürlüğüne başvurarak maaşındaki haczin kaldırılmasını talep etti. Kurum maaştaki haczi kaldırdı, vatandaş da borcunu yapılandırarak ödemeye başladı. 2011 yılına gelindiğinde vatandaş vergi borçlarının taksitini aksatmaya başladı. Bu nedenle vergi dairesi vatandaşın banka hesaplarına ve babasından miras taşınmazlara haciz uyguladı. Gelir İdaresi Başkanlığının borçlu vatandaşın emekli maaşını da tekrar kesmeye başlaması neticesinde vatandaş idareye itiraz dilekçesi yazdı. Dilekçesi reddedilen emekli, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurarak maaşının kesilmesinin hukuki olmadığını belirtti ve bu uygulamanın bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirtir bir dilekçe yazdı. KDK: “İdareler, sigortalı lehine yorum ilkesine göre hareket etmeli”
KDK, vatandaşın başvurusunu inceleyip, idareden belgeleri talep ederek yaptığı araştırma sonucunda tavsiye kararı verdi. KDK tavsiye kararında vatandaşı haklı bularak, şikayetçiye karşı idarenin tavrının hukuka ve hakkaniyete uymadığının altını çizdi. Kararda vatandaşın vergi borcuna itiraz etmediği, emekli maaşındaki kesintinin borçlunun izni olmadan gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. KDK, Gelir İdaresi Başkanlığına vatandaşın maaşındaki haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının şikayetçiye iade edilmesi yolunda tavsiye kararı verdi.

Maaşınızın Kesintiye Uğradığını Şikayet Edebilirsiniz.
Emekli maaşınıza haciz geldiği takdirde kanuna aykırı olarak haciz kesintisi yapıldığını ve bu kesintinin sonlandırılmasını istemeniz mümkündür. Böyle bir uygulama ile karşılaştığınızda; “Haciz kesintisi koyan icra müdürlüğüne başvurarak, 5510 sayılı kanunun uygulanmasını talep edin. Büyük ihtimalle talebiniz cevap bulacaktır. Bulmadığı takdirde ise icra tetkik merciine başvurarak, haczi yasak olan maaşınızın kesintiye uğradığını şikayet edebilirsiniz. İcra tetkik hakimi sizin şikayetinizi inceleyecek, maaşınızdaki haczin kaldırılması kararı verecektir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir