İhbar tazminatı hesaplama

Üst Yönetim

İhbar tazminatı belirli şartlara göre verilmektedir.

Bu şartlar iş kanununda belirtilmiştir.

İşçi ve işveren bu şartlar dahilinde yasal işlemlere başvurabiliyor.

Örneğin bir işçi, ihbar tazminatının yetersiz ödendiğini düşünüyorsa ve bu durumu iş kanununda yer alan şartlara göre hesaplamış ise işverene dava açma hakkı doğuyor.

Aynı şekilde işveren de işçisine dava açabilir.

Burada önemli olan konu iki tarafında iş kanuna uyup uymadığıdır.

İhbar Tazminatı Süreleri;

Bir iş sözleşmesi belirsiz süreli yapıldıysa istifadan önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Bildirim yapıldıktan sonra ihbar süreleri şu şekilde olur: Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta (14 gün)

Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta (28 gün)

Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta (42 gün)

Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün)

Bu sürelere uymayan taraf karşı tarafa peşin ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İhbar Süresi Hesaplanırken Dikkat Edilecek Hususlar;

İşçiye iş saati içerisinde söylenmezse, ihbar süresi ertesi gün başlar

Kanunda süreler hafta olarak belirlenmiştir.

İhbar süresi takvim olarak değerlendirilir.

Hafta sonları, resmi tatillerin hepsi ihbar süresine dahildir.

İhbar Süresinde İş Arama Konusu;

İş kanununa göre; işveren işçisine yeni bir iş bulması için günde 2 saat izin vermelidir.

Günlük izin iş saatleri içerisinde olmalı ve ücret kesintisi yapılmamalıdır.

İşçi istediği takdirde 2 saat izinlerini birleştirip toplu kullanabilir.

İşçiye izin verilmeyip çalıştırılırsa işveren çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı ödemekle yükümlüdür.

İhbar Tazminatı Hesaplama İşleminin Yapılışı;

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

İşlemi hep merak edilmiştir.

İhbar süresi hesaplandıktan sonra bu zaman aralığına karşılık gelen aylık brüt gelir, giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplama işlemi gerçekleştirilir.

İhbar tazminatı ödemelerinde vergi kesintisi uygulanmaktadır.

Gelir vergisi ve damga vergisi %0,759 oranında kesinti gerçekleştirilir.

Örnek ihbar tazminatı hesaplama yöntemi:

İhbar tazminatı ne kadar?

sorusu ile başlayalım.

Örnek bir ihbar tazminatı hesaplaması yapacak olursak 1 aylık maaşı 3.000 TL olan ve 5 yıl çalışmış olan bir işçiye:

Günlük maaş: 3000 / 30 gün= 100 TL

Haftalık maaş: 100 * 7 gün= 700 TL

Bu kişi 3 yıl üzeri çalışan olduğu için 8 haftalık brüt ücreti kadar tazminat ödenmelidir.

8 hafta * 700 = 5.600 TL brüt ihbar tazminatı tutarıdır.

Bu tutar üzerinden gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Net ihbar tazminatı tutarı ortaya çıkar.

İhbar Tazminatı Alabilme Şartları ise;

İhbar sürelerine uymak

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin olması

İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren olursa

Haklı (geçerli) sebeplerden dolayı işten ayrılma

Kendi isteği ile işten ayrılan ihbar tazminatı alabilir mi? sorusunun yanıtı ise şu şekildedir:

İş sözleşmelerinin feshinde esas olan bildirim süresine bağlı kalınarak önceden bildirim yapılmasıdır.

İstifa etmek isteyen işçi; sağlık nedenleri, işin durması, ahlak kurallarına aykırılık gibi benzer durumlarda yüzünden haklı neden olarak işten ayrılabilir. İhbar tazminatı alabilme şansı vardır.

Fakat kendi isteği ile geçerli sayılır sebep göstermeden istifa ederse tazminat alamaz.

İhbar sürelerine de uymadan çıkış yapmak isterse de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

Belirli Süre İşleri ve İhbar Tazminatı;

İşçilerin merak ettiği konulardan biri de iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz olması durumunda ihbar tazminatı hakkı var mı, yok mu?

Bu konuda iş kanununda altı önemli çizilerek belirtilen şart; iş sözleşmesinin belirsiz süreli olmasıdır.

Yani ihbar tazminatı belirli süre iş sözleşmesi olması durumunda verilmemektedir.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı hakkı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir