İşletmelerde 10 ölümcül pazarlama hataları;

Üst Yönetim

10 ölümcül pazarlama hataları;

1) Şirket yeterince pazar odaklı ve müşteri merkezli değil

2) Şirket müşterilerini tam olarak anlamıyor

3) Şirket rakiplerini daha iyi tanımlayamıyor ve izleyemiyor.

4) Şirket hissedarları ile ilişkisini gereğince yönetemiyor.

5) Şirket yeni fırsatlar bulmakta başarılı değil,

6) Şirketin pazarlama planlama süreci kusurlu,

7) Şirketin ürün ve hizmet politikalarının sıkılaştırılması gerekiyor.

8) Şirketin marka geliştirme ve iletişim becerileri zayıf,

9) Şirket verimli ve etkili pazarlama gerçekleştirebilecek kadar iyi organize edilmemiş,

10) Şirket teknolojiden azami düzeyde yararlanamıyor.

Sizin pazarlama hatanız hangisi ?