Kadın İşçi Kaç Defa Kıdem Tazminatı Alma Hakkına Sahiptir?

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Üst Yönetim

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir.

Buna göre;

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya iş yerinde işin durması benzeri nedenlerle,

3- Askerlik görevi nedeni ile,

4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

5- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile,

6- İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Çalışan kadınların evlenmeleri halinde 1 yıl içerisinde istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler. Yani kadın işçi 3 kez evlenirse 3 kez kıdem tazminatı alabilir.Kadın işçilere tanınan bu hakkını kullanılmasında herhangi bir kanuni sınırlama yoktur.

Örneğin; kadın çalışan 5 kez evlenirse aynı şekilde 5 kez kıdem tazminatı alabilir.

Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

İlk evliliği nedeniyle 1 yıl ve daha fazla süredir çalıştığı iş yerinden istifa ederek ayrılan kadın işçi kıdem tazminatını alıp boşandıktan sonra yeniden bir işe girip ikinci kez evlenirse yeniden kıdem tazminatı hakkını elde eder. Bu hakkı kullanan kadın işçinin yeniden çalışmaya başlaması için boşanması da şart değildir.Kadın işçilerin evlilik nedeniyle işlerinden ayrılması ve yeniden çalışmaya başlaması halinde bu haklarını kötüye kullanıp kullanmadığı konusunda Yargıtayın bildirdiği görüş genellikle çalışan lehine oluyor. Pek çok işveren bu nedenle işinden ayrılan ve yeniden çalışmaya başlayan kadın işçiler aleyhine dava açıyor.

Ancak Yargıtay bu tip davalarda kadın işçinin evlendikten sonra kıdem tazminatını alarak işinden ayrılmasının gelecekte de çalışmayacak olduğu anlamına gelmediğini ve yeniden çalışmaya başlayabileceği yönünde karar veriyor. Kadın işçilerin evlilik nedeniyle kıdem tazminatlarını alırken dikkat etmeleri gereken en önemli nokta ise 1 yıllık süre. Kadın işçiler ancak resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıl içinde istifa ederse kıdem tazminatlarını alabilir.

Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir