Kişisel Verilerin Korunması Sözleşme Örneği (İşçi-İşveren)

Üst Yönetim

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İŞVEREN

ADI SOYADI/UNVANI

ADRESİ

Bundan böyle İŞVEREN olarak anılacak

İŞÇİ

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

ADRESİ

Bundan böyle İŞÇİ olarak anılacak

SÖZLEŞME KONUSU:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, tasniflenmesi, açıklanması, aktarılması ve devredilmesidir.

MADDELER

1- …./…/………. Tarihinde İŞVEREN’in …………………………………………………………………… işyerinde çalışmaya başlayan İŞÇİ, SGK Maliye ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından istenen belgelerde yer alan bilgilerin doldurulması amacıyla kimlik kartında yer alan verileri kendi rızasıyla İŞVEREN’e vermiştir.

2İŞÇİ,

 • T.C. Kimlik numarasını,
 • Cep telefon numarasını,
 • E-mail adresini,
 • Adres bilgilerini,
 • Aile bilgisini,
 • Eğitim durumunu,
 • Banka hesap numaralarını
 • Sosyal güvenlik bilgilerini,
 • Ehliyet Bilgilerini,
 • Fotoğrafını,
 • Rapor, İcra, Nafaka vb. ödemelerini

kendi istek ve arzusu ile İŞVEREN’e vermiştir

3– İşin gerekleri açısından Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından şimdi veya daha sonra istenecek diğer özel bilgileri İŞVEREN’e kendi rızasıyla verecektir.

4– İŞÇİ, kişisel verilerinde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri İŞVEREN’e kendi rızasıyla bildirecektir.

5– İŞVEREN, İŞÇİ’ye ait, Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, sabıka kaydı ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler vb. kişisel bilgi ve özellikleri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

6– İŞVEREN, iş bu sözleşmede yazılı kişisel verileri;

 • SGK yetkilileri,
 • Maliye yetkilileri,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları yetkilileri,
 • BES firmaları,
 • İŞVEREN ’in iş yerinde çalışmakta olan insan kaynakları yetkileri,
 • İŞVEREN ‘in muhasebe işlerine bakan yetkilileri (Meslek Mensupları) dışında üçüncü şahıslara vermeyecektir.

7– İŞVEREN, İŞÇİ ‘ye ait söz konusu verilerin güvenli ortamlarda saklanmasından ve üçüncü şahısların ele geçirmesinden sorumlu olacaktır.

8– İŞÇİ ’ye ait söz konusu tüm veriler ilgili kanunlarında belirtilen süreler dolduktan sonra İŞVEREN tarafından silinecek ve yok edilecektir.

9– İŞÇİ ‘ye iş bu sözleşmede yazılı bütün maddeler okunup, izah edilmiştir. İŞÇİ, tüm maddelerde geçen kişisel verilerinin kaydedilmesine, işlenmesine, tasniflenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devredilmesine kendi rızasıyla onay vermiş ve kabul etmiştir.

10– İş bu sözleşme ……./…../……….. tarihinde imza altına alınmış ve 10 maddeden oluşmaktadır.

İŞVEREN                                                                                                  İŞÇİ

ÖNEMLİ NOT: Örnek olarak bilgilerinize sunulmuştur. Herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Yine de konusunda bir uzmana danışmanızda yarar görüyorum. Saygılarımla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir