Tasfiye Sonucunda Ortaklara Dağıtılan Sermaye Payının Vergilendirilmesi;

Üst Yönetim Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları
  • Sermaye Payının vergilendirilmesi,
  • Tasfiye sonucu kar dağıtımı
  • Tasfiye sonucu çıkan karın vergilendirilmesi

Tasfiye sonucunda oluşan tasfiye karının ortaklara dağıtımının kar dağıtımı olduğu ve bu şekilde vergilendirilmesi gerektiği açıktır.

Ancak, tasfiye karının dağıtımı sonrasında kalan sermaye paylarının ortaklara iadesi halinde vergilemenin ne şekilde olacağı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.   

Gelir İdaresinin özelgelere yansıyan görüşü daha önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl karlarının ve yedek akçelerin, şirketin tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması durumunda, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerektiği yönündedir.

 (Bkz. İVDB’nin 23.10.2018 tarih ve 62030549-125[6-2018/397]-E.940811 sayılı Özelgesi).

Buna karşılık Danıştay 9. Dairesinin 13.2.2019 tarih ve E. 2016/4386, K. 2019/292 sayılı güncel kararı aksi yöndedir. Karara göre “dağıtılmadığı sürece tevkifata ve beyana konu olmayan kâr payları Yasa hükümlerinin tanıdığı imkândan faydalanılarak sermayeye eklendiğinde şekil değiştirmekte ve kâr payı olmaktan çıkıp sermaye haline gelmektedir.     

Bu nedenle tasfiye sonucu geri verilen sermaye paylarından dağıtılmayan kâr payını ayrıştırıp vergilendirmek, Yasanın karın sermayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağı yönündeki hükmüne ve amacına aykırıdır.”Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir