Vergi Ceza ve Faizlerden Korunma Yolları

Üst Yönetim V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları


İdare pek çok konuda verdiği görüşleri özelgelerle ile değiştirmektedir. Özelgeler içtihat niteliği kazanması amacıyla da verilen mükellef dışında yayımlanmaktadır.

Bu durumda, mükellefler eleştiri konusu husus hakkında farklı özelgeleri sunarak VUK un 369. maddesine göre yanılma halini iddia edebilir.

Kanuna göre bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin içtihadın değişikliği ceza ve faizi kaldırmaktadır.

400 seri nolu VUK GT ne göre izahat özelgeyi de kapsayacak şekilde ele alınmıştır.

Kaldı ki, vergi inceleme elemanları özelgelere bakmasa dahi RDK her hal ve şart altında benzer konuda özelge olup olmadığını sorgulamaktadır.

Bu gerekçelerle, idarenin özelgelerle görüş değişikliği açık bir yanılma hali olup ceza ve faiz istenmeyeceği iddia edilebilir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir