Vergi Kaçakçılığı Suçunun Cezası; (VUK md.359)

Üst Yönetim V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Vergi kaçakçılığı suçlarının cezası 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır (VUK md.359/a-1 ve 2):

 1. Hesap ve muhasebe hilesi yapma suretiyle,
 2. Yasal olmayan defter (çift defter tutma) ve belgelere kayıt suretiyle,
 3. Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına sahte hesap açma suretiyle,
 4. Defter, belge ve kayıtları tahrif etme veya tahrif edilen belgeyi kullanma suretiyle,
 5. Usulüne uygun istendiği halde vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi (defterlerin gizlenmesi) suretiyle,
 6. Muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suretiyle.

Aşağıda yazılı şekillerde işlenen vergi kaçakçılığı suçlarının cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır (VUK md.359/b):

 1. Defter ve belgeleri yok etme suretiyle,
 2. Defter sayfalarını değiştirme veya yok etme suretiyle,
 3. Sahte belge düzenleme ve kullanma suretiyle.

Aşağıda yazılı şekillerde işlenen sahte belge basma veya bilerek kullanma şeklindeki vergi suçlarının cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır (VUK md.359/c):

 1. Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, böyle bir anlaşması olmadığı halde basmak suretiyle işlenen vergi kaçakçılığı suçu,
 2. Yetkisiz kişilerin bastığı ve Vergi Usul Kanunu uygulamasına esas olan bu belgeleri bilerek kullanmak şeklindeki vergi kaçakçılığı suçudur.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür.

Vergi kaçakçılığı suçlarının ceza miktarı nedeniyle hükmedilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilemez.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur.

Vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle verilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir.

Vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir