Vergi İnceleme Raporlarının Yetersizliği hakkındadır.

V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

2011 yılında çıkarılan Yasa ile vergi denetim elemanları “vergi müfettişi” unvanını alarak tek çatı altında toplanmışlardır.

Yargılama esnasında karşılaşılan sorunlara bakıldığında vergi denetim elemanlarının yeterli ve gerekli ciddiyeti gösterdiğini söylemek de mümkün olamamaktadır.

Örneğin sahte kimlikle veya gariban, kimsesiz olayla ilgisi olmayan kişiler adına kurulan şirketler tarafından düzenlenen faturalar konusunda suçun asli faillerini araştırmak yerine görünür failleri savcılığa ihbarla yetinilmektedir.

Yargıtay ve Danıştay içtihatları bir faturanın sahte olduğunun mutlaka karşıt inceleme yapılarak tespit edilmesi gerektiğini öngörürken, vergi denetim elemanlarının “bulamadıkları” gerekçesiyle Ba-Bs formlarını yeterli gördükleri hatta tarih dosyasını inceleyerek muhatabın defter ve belgesini incelemeden rapor düzenledikleri sık sık görülmektedir.

Özellikle sahte fatura düzenlemek ya da kullanmak gibi çok ciddi bir iddiayı raporuna yazan denetim elemanının bu iddiasını kanıtlamak gibi bir gerek duymaması, vergi yargılamasında hem zaman kaybına hem de hak kaybına neden olabilmektedir.

Bugün vergi müfettişi adı altında tek çatı altında toplanan denetim elemanlarına masa başında inceleme yapmak yerine raporuna yazdığı her isnadın delillendirilmesi gerektiği anlatılmak durumundadır.

Vergi davalarında emekli Sayıştay denetçilerinin de sık sık bilirkişi seçildiği görülmektedir.

Sayıştay Kuruluş Kanunu gereği vergi incelemesi yapan bir kurum olmadığından, Sayıştay denetçilerinin de vergi suçlarında uzman olması beklenemez.

************************************************************************

Sayfalarımda beni Takip eden;

Sayın,

Siz Kişisine,

Bu siteyi ziyaret eden kişi, Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır.

Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir.

Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegâne dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hâkim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.

Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; “enginsahin” ve “enginsahin. info” ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır.

“enginsahin. info”, söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir.

Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.

“enginsahin.info”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir