Vergi Müfettişleri ve Diğer Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar İncelemelerinde Dikkat Ettikleri Konular Nelerdir?

V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

• Amortismanlar
• Stok değerlemeleri
• Sabit Kıymet Satışları
• Yabancı Para değerlemeleri
• Reeskontlar
• KDV beyanname ve Bilanço uyumu
• K.K.E.Giderler.
• İndirimler
• İstisnalar
• 7.000.-TL Üzeri Kasa hareketleri
• Şüpheli Alacaklar
• Değersiz Alacaklar
• Özel Maliyetler
• Vergi Kesintileri
• Sermaye Azaltımı
• Kar Dağıtımı
• Zarar Mahsubu (aftan yararlanılan yıllar 0,50’si indirilebilir-kasa ve Ort C/h düzeltme zararları mahsup edilemez)
• Sigorta Şirketlerinde belge düzeni
• Ortaklar cari (adat)
• Kasa fazlalığı (adat)
• Sipariş avansları (uzun süreli duranlar ve ne için verildiği)
• Alıcılar ve Satıcılar Cari Hesaplar (uyuyan-hareketsiz hesaplar)
• Özel Fonlar hesabı (süresi dolup gelir yazılacak fonlar.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir