Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı Asli Dava Zaman Aşımı Hakkındadır.

Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Yargıtay 11. Ceza Dairesi         

2016/2507 E.

2019/3087 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Sahte fatura düzenlemek
HÜKÜM : Beraat

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükmü karşısında; sanığa yüklenen “2004 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibarıyla tabi olduğu, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 sayılı TCK’nin 102/4. maddesinde öngörülen 5 yıllık asli dava zaman aşımının, “ 2007 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçunun ise yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibarıyla tabi olduğu suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK’nin 66/1-e maddesinde öngörülen 8 yıllık asli dava zaman aşımının, kesici son işlem olan sanığın sorgusunun yapıldığı 26.02.2010 tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta aynı yasanın 322. maddesindeki yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen asli zaman aşımı nedeniyle CMK’nin 223/8. maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE, 26.03.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.