Yurt Dışı Krediler

Yurt dışı krediler

Yurt Dışından Kredi Nasıl Alınır?

Fakat ülkemizdeki bankalardan istediği hizmeti alamayan kişilerin, son günlerde yurt dışından nasıl kredi alınacağı konusunda araştırmalar yaptığını görmekteyim.

Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireylerin ve şirketlerin yurt dışından kredi alıp alamayacaklarını değerlendirmekle yazıma başlayalım.

Ülkemizdeki işleyiş nasılsa, yurt dışındaki bankalarda da işleyiş aynı şekilde ilerlemektedir. Bundan dolayı, yurt dışındaki bankaların aradığı şartları taşıyorsanız kredi alabilirsiniz. Bununla birlikte, yurt dışında, banka dışından da kredi alabileceğiniz birçok kurum bulunmaktadır.

Finansal aracı kuruluş olarak karşımıza çıkan bu firmalar, ülkemizdeki gibi senet karşılığı değil, üzerinize kayıtlı olan işyeri, ev, araba, arsa ve arazilerin tapuları karşılığında hizmet sunmaktadır.

Bu aracı kuruluşlara ülkemizden en fazla talebin, Kobilerden gelmektedir.

Peki, yurt dışından kredi almak için neler yapılması gerekiyor, şimdi de bunlara bakalım.

İlk olarak adınıza kayıtlı bir kredi dosyası oluşturmak gerekmektedir. Bunun için yurt dışı kaynaklı bankalar ya da finansal aracı kuruluşlar, sizlerden bazı taleplerde bulunacaktır. Bunun için maksimum 200 ila 500 avroya kadar bir hesap açılış ücreti göndermelisiniz. Bunun ardından, eğer ticari faaliyetlerde bulunuyorsanız, ticaret odası kayıt belgesi, sicil kaydınız, son bir yıla ait gelir ve gider tablonuz, vergi levhanızın bir örneği ve üzerinize kayıtlı olan bir mülk varsa, tapusunun gönderilmesi gerekmektedir.

Hesap açılışının tamamlanmasının ardından, kredi talebinizi içeren başvuru formunu doldurmanız gerekecektir. Bu süreç, yurt dışına belge gönderimi ile gerçekleşeceğinden dolayı en fazla on beş günlük süreyi kapsayacaktır.

Eğer krediniz onaylanırsa, bu banka ya da aracı kuruluştan bir mail alacaksınız. Bu mailde, ödemeniz gereken tutar ve vade süresine ilişkin detayları göreceksiniz. Eğer kabul ediyorsanız, elektronik imza ile onay vermeniz gerekecektir. Sonrasında bankaya açtırdığınız hesabınıza krediniz tanımlanacaktır.

Yurt dışından paranızı alabilmeniz için ise, Türkiye’de bulunan hesabınıza aktarım işlemi yapmalısınız ve bu süreçte, komisyon ödeyeceğinizi kesinlikle unutmamalısınız.

Görüldüğü gibi bu adımlar takip edilerek, kredi alınabilmektedir.

Fakat birebir görüşme sağlanamayacaksa, banka ya da aracı kuruluşun güvenli olup olmadığını kesinlikle iyi bir şekilde araştırmalısınız.

YURT DISINDAN KREDI TEMINI…

Kefilsiz Hemen Kredi

‎1-Maximum 100.000.00 Euro minimum 10.000 Eurokredi…

2-Kredi için ipotek vermeniz kefil vermeniz garantör vermeniz gerekmez.

3-Daha rahat kredi almak için tapu fotokopisi ya daaraçruhsatıbelirtmeniz gerekir.

Bu kredi başvuruesnasındaönemli bir faktördür.

5-Kredi ödemesi, maksimum 1 yıl geri ödemesiz olup 5 yılda geri ödenir. Buna göre ödeme 1+5 yıl olarak toplam 6 yıldır.

6-Kredi faizi ortalama olarak yıllık % 1 civarındadır. Kredinin durumuna göre bu oran değişebilir.

 

KREDİ DOSYA AÇMA SÜRECİ:

Kredi talebeden kuruluş aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır:

1- Banka hesabına 200 ila 500 Euro harç ve işlemler için para yatırır.

2-Ticaret odası kayıt belgesi, sicil gazetesi, vergi levhası, 3 yıllık gerçek bilanço vevs. belgeler.Varsa Tapu ve Araçruhsatı fotokopileri de eklenir.

3- Kuruluş ya da şirket olmayıp şahıs olanlar için ise tapu fotokopileri ve resimleri ve ayrıca da kullanacağı krediyi ne maksatla kullanacağını belirten bir yazı ile müracaat edebilir.

4-Dosya açılmış olur ve 1-2 gün içinde araştırma süreci başlar.

Bu süre sonunda Firma kredinin onaylanıp onaylanmadığını bildirir. Onaylandıysa çekeceği kredinin sigorta bedeli kredi talebeden kuruluş tarafından yatırıldığı anda kredi kendisineödenmiş olacaktır. (Dosya açılış sürecinden itibaren kredinin çıkış tarihi arasında 3 ila 20 gün geçmektedir.)Yurtdışı ve yurtiçi kredi,Leasing Teminat Mektupları vs. ile ilgili detaylı bilgi sürekli güncellenecektir. Blog sayfamı takip etmenizde sizin açınızdan yarar olduğunu düşünmekteyim. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız bizi aramaktan çekinmeyiniz.

 

KREDİ TALEP FORMU

-İmza Sirküleri Fotokopisi

-Faaliyet Belgesi (Orijinal)

-Firmaya Ait Kuruluş Gazetesi Ve Varsa Sermaye Değişikliği Veya Ortak Değişikliği İle İlgili Diğer Sicil Gazetesi Fotokopileri

-Vergi Levhası (En Son Yıla Ait)

-Firma Ortaklarına Ait Kimlik Fotokopileri Ve İkametgâh Suretleri

-Son 3 Yılın Vergi Dairesi Onaylı Yâda Yeminli Mali Müşavir Onaylı Bilançoları (Mizan) 9 Aylık

-Firma Ve Ortaklara Ait Mal Varlığı Bilgisi (Tapu Ve Araç Ruhsatı Fotokopileri)

-Leasing İşlemleri Mevcutsa, Leasing Kira Sözleşmelerinin Fotokopisi

-Faktöring İşlemleri Mevcutsa, Faktöring Şirketi Ve Yapılan İşlemler Hakkında Bilgiler

-İmalat Şirketlerinde Varsa Kapasite Raporu

-İnşaat Şirketlerinde İş Bitirme Belgeleri Ve Devam Eden İşlerle İlgili Sözleşme Fotokopileri

-İşyeri, Stok, Mal Veya Makine Ekipman İçin Yapılan Sigorta Poliçesi Fotokopileri

-Firmanın Çalıştığı Banka-Şube Bilgileri İle Bu Şubelerde Bulunan Kredi Limitleri Ve Risk Bilgileri Dökümü

-İstihbarat Bilgisi İçin Firmanın Ağırlıklı Mal Aldığı 3 Adet Firma İsmi Ve Telefon Bilgileri

-Varsa Grup Firması Veya İştirakleri Hakkında Bilgi

-Varsa Bayilik Veya Distribütörlük Anlaşmalarının Fotokopileri

-İhracat Veya İthalat Departmanları Varsa Yapılan İhracat Veya İthalatın Beyannameleri,

 

YURTDIŞI KREDİ İÇİN GEREKLİ PROSEDÜR:

-Uluslar Arası Bankalardan Kredi Kullanabilmek İçin Uluslar Arası Tanınmışlığı Ve Kredibilitesi Olan Bir Denetim Firmasına Audit Yaptırılması

-Business Plan Hazırlanması Ve Türkiye’deki Mal Varlıklarının Ekspertizi

-İngiltere’de Bir Onshore Ve Offshore Firma Kurulumu Ve Banka Hesaplarının Oluşturulması

VEKİL ŞİRKET YAPILARI KAVRAM

Vekil Şirket, bir onshore şirketin bir offshore ana sermayedar adına vekil olarak hareket ettiği, görece basit bir oluşumdur. Bu yapı, uluslararası ticaret yapan offshore şirketlerin çoğunlukla karşılaştığı sorunları engeller. Offshore’un tüm olanaklarına sahip bir onshore “görünüm” sağlar.  Vekil şirketler üst düzeyde güvenilirlik sunmakla birlikte, gerçekte karmaşık yapıdadırlar ve kurulum maliyetleri doğal olarak basit şirketlerinkinden daha yüksektir. Eski tarz offshore çözümlerin aksine, yıllık olarak az miktarda bir vergi ödemeleri gerekmektedir. ,

Bu yapı ticaret ya da hizmet sağlama amaçlı olarak uluslararası düzeyde kullanılabilir ve şirket müşterilerinin bir offshore şirketten fatura almak istememeleri durumunda yararlıdır.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Birçokuluslararası vergi planlamasının karşılaştığı sorunlardan biri, şirket sahibinin hesaplarında offshore şirket faturalarının görünmesidir ve nihai müşteriler bir offshore şirketle iş yapıyor görünmek istemeyebilir. Tüm işlemler bir onshore şirketle yapıldığı için vekil şirketler buna bir çözüm sunuyor.

Bu yapıyı oluşturanlar bir onshore şirket ile (örneğimizde BK-Birleşik Krallık ve İrlanda kullanılmaktadır.) BVI IBC gibi bir offshore şirkettir.

Tüm işlemlerin esas lehtarıOffshore şirkettir ve vekil şirket onun adına hareket eder ve onun adına iş anlaşmaları yapar. Reklam, pazarlama ve tanıtımın yanında, tüm faturalama ve muhasebe işlemleri de onshore vekil şirket tarafından gerçekleştirilir. Şirketler arasında dikkatli bir şekilde tasarlanmış bir sözleşme taslağı çıkarılmalıdır. Ayrıca, bu yapının hisselerine sahip olacak ve ekstra bir gizlilik sağlayacak bir mutemet şirket de kullanılabilir. Bu yapıda tipik olarak üç banka hesabı mevcuttur.

 

1-Vekil şirket adına bir onshore hesap (faturalar kendi adına olacağından ticari makbuzları tutmak için)

2-Offshore şirket adına bir offshore hesap, satış makbuzları için

3-Vekil şirketin ayrıca, ücret gelirlerinin alacak kaydedileceği ve tüm vergi yükümlülüklerinin buradan karşılanacağı kendi adına açılmış bir hesabı vardır.

Müşteri belgelerinde ya da son müşteriler nezdinde offshore faturalar görülmez. Malların satın alınması ve işlemlerin faturalanması vekil şirket tarafından kendi adına yapılır ve satışlardan elde edilen fonlar toplu halde doğrudan offshore şirkete aktarılır – bu tahsilatlar onshore şirket tarafından kendi hak edişi olarak değil offshore şirket namına toplanır.

Müşteri yalnızca yasal çerçevesi onshore olarak çizilmiş bir şirketle iş yaptığını düşünür. Söz konusu ilişkiyi açıklama gerekliliği yoktur.

Vekil şirket doğrudan, ya da ticari gelirden mahsup yoluyla, offshore sermayedar tarafından ödenen bir hizmet ücreti alır. Vekil şirket hesaplarında yalnızca hizmet geliri ve kendi giderleri görünür. Ana sermayedar adına hareket edildiği için esas ticaret geliri hesaplarda yer almaz. Vergi, vekil şirket tarafından açıklanan küçük kar tutarı üzerinden ödenir. Offshore şirket tarafından vekile ödenen ücret düzeyi, havale komisyonu uygulama kuralları ve ticaret hacmi hesaba katılarak dikkatle seçilir.

 

YATIRIM ILE ILGILI BILGILER:

 1. Proje Fizibilite Raporu.
 2. Proje konusu yatırımın içeriği, gerekçesi.
 3. Projeden sorumlu kişi veya kişiler / deneyimlerini içeren özgeçmişleri.
 4. Proje konusu yatırım sonucu kurulacak tesislerin kapasiteleri (her bir ürün için)
 5. Proje yatırım için gelecek yıllar itibariyle beklenen kapasite kullanım oranları
 6. Proje konusu yatırımın ekonomik ömrü.
 7. İstihdam kapasitesi (yatırım sonrası).
 8. Proje konusu tesislerde uygulanacak amortisman oranları.
 9. Varsa Teşvik belgesi son halinin fotokopisi (yararlanılacak teşvik tedbirleri ve toplamyatırım indirimi tutarı) ve global liste, proforma faturalar.
 10. Yatırım tutarına ilişkin bilgiler: USD cinsinden (şimdiye kadar yapılan ve bundan sonrayapılacak),
 11. Arsa,
 12. Bina ve inşaat harcamaları,
 13. Makine ve teçhizat giderleri,
 14. Taşıma, sigorta, ithalat ve gümrükleme için beklenen masraflar,
 15. Öngörülen etüt proje giderleri, genel giderler, işletmeye alma giderleri ve beklenmeyengiderler,
 16. Yukarıda verilen harcamalardan şimdiye kadar yapılmış olanlar neler ve hangi dönemlerde yapılmış.
 17. Şimdiye kadar yapılan yatırımın finansmanı hangi kaynaklardan karşılandı ve bundansonraki yatırımın finansman kaynakları (öz kaynak – yabancı kaynak oranı ( yabancı kaynak türü)
 18. Kullanılacak kredilerin (kısa ve orta vadeli) itfa tabloları.
 19. Kullanılacak kredilere karşılık verilebilecek teminatlar.
 20. Yatırımın termin programı (yükleme, montaj, deneme üretimi başlangıcı, kesin üretime geçiş).
 21. Üretim akışı ve enerji gücü
 22. İnşaat ve makina teçhizatla ilgili bilgiler (inşaatı yapan firma, ne zaman tamamlandı veya % kaçı tamamlandı, ne kadar harcama yapıldı, makinalar hangi ülkeden ithal edildi, teknoloji hangi yıla ait, toplam makina teçhizat harcamasının ne kadarı yurtiçi ve yurtdışı, vb.

 

TEKNIK BILGILER

 1. Proje ile ilgili tüm teknik karakteristikleri açıklayınız.
 2. Genel bilgiler (Toplam kapalı alan, kat âdeti, yapının cinsi, bina içi kullanım alanları, kurulugüç (mw), yıllık üretim (kwh))
 3. Projedeki teknik donanımlar nelerdir? (Havalandırma, ısıtma, yangın ve güvenlik

Sistemleri)

 1. Arsanın imar durumu ve alanı? Mülkiyeti kime ait? Kira ise brüt bedeli?
 2. Kamulaştırma isleri tamamlandı mı?
 3. Altyapı hakkında bilgi? (Enerji (KW’a), haberleşme, kullanım suyu, atık su, yağmursuyu,ulaşım, doğalgaz, çevre düzenlemesi)
 4. Zemin etüdü yapıldı mı? (Yapıldı ise ilgili rapor)
 5. İnşaat izni ve ruhsat bilgileri?

 

ÜRETIM ILE ILGILI BILGILER (Proje Yatırımı ve Mevcut Tesisler için)

 

 1. Üretime ilişkin bilgiler (Proje yatırım ve mevcut tesisler için )
 2. Üretilecek ürünler
 3. Satış fiyatları
 4. Satış miktarları
 5. Satış noktaları
 6. Müşteri dağılımı
 7. Fiyat Politikası
 8. Satış vadeleri

 

Satılan Malin Maliyetine ilişkin miktar ve bunların tedarik fiyatları (her bir ürün için ayrı ayrı)

(Proje yatırım ve mevcut tesisler için)

 1. Hammaddeler,
 2. Kullanılacak yakıt
 3. İşletme malzemeleri
 4. Kullanılacak elektrik, su, vs.
 5. İsçilik ve personel giderleri
 6. Bakim onarım giderleri
 7. Genel giderler
 8. Diğer masrafları
 9. Beklenilmeyen Giderler
 10. Yiyecek-İçecek
 11. Amortisman
 12. Finansman Giderleri

 

Yukarıda belirtilen maliyetlerin ayrı ayrı alım şartları (uygulanan vade, iskonto vb.)

 

TEMINAT MEKTUPLARI (Proje ile ilgili Teminat Mektubu (T/M) var ise)

 1. Geçici T/M tutarı ve vadesi?
 2. Kesin T/M tutarı ve vadesi?
 3. Avans T/M tutarı ve vadesi?
 4. Bunların haricinde işveren başka T/M talep edecek mi?
 5. Bu proje ile ilgili xxxxxxx haricinde hangi banklardan T/M’lari (tutar, vade, cins) alınacak?
 6. Tüm mektuplarının düzenleme ve iade şartlarını (avans geri ödemeleri / iadeleri de dâhil)İzah eden ilgili sözleşme sayfalarının kopyaları (Düzenlenecek mektup örnekleri sözleşme ekinde var ise lütfen belgeleyiniz.)

 

CEZAI SARTLAR

 1. Gecikme cezası hakkında bilgi (ilgili sözleşme sayfalarının kopyaları)
 2. Projedeki başka cezai şartlar nelerdir?
 3. Force-majör şartları nelerdir?

ISTENILEN DIGER BELGELER

 1. İhale duyurusu (Proje kapsamında sözleşme imzalanmış ise gerek yoktur.)
 2. Teklif isteme şartnamesi (Proje kapsamında sözleşme imzalanmış ise gerek yoktur.)
 3. Yapım sözleşmesi (var ise ilave sözleşmeler)
 4. İşletme sözleşmesi
 5. Teknik şartname
 6. Geçici kabul yapılmış ise kontrol firma tarafından belirlenmiş -onaylı- eksiklikler listesi(punch liste)
 7. Zemin etüt raporu
 8. Vaziyet planı
 9. All risk sigorta poliçe metni kopyası ve düzenlenmiş zeyilnameler
 10. “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu”
 11. Kreditör Kuruluşlar ile Kredi Anlaşmaları